1990’lı yılların başında Almanya’dan otistik çocukların yunus terapisine Florida’ya gitmek için iki-üç sene beklemek zorunda kaldıklarını öğrendiğimde, otistik çocuklar neden bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalsınlar, yunus terapisi Antalya’da da yapılabilir diye düşündüm. Projeyi gerçekleştirebilmek için araştırma ve temaslara başladım. Yaklaşık on yıl süren zorlu ve yıldırıcı bir çabanın sonunda yunus terapi çalışmalarına Antalya Ruhbilim Okulu’nun sunduğu bir etkinlik olarak 2001 yazında başlayabildim. Antalya Ruhbilim Okulu’nun yunus terapi programına sadece otistik çocuk aileleri değil, ender rastlanan genetik sendromları olan çocukların ve serebral palsili çocukların aileleri de ilgi göstermeye başladı. Zihinsel ve bedensel engel yaratan geniş bir hastalık yelpazesi ile çalışmalarımızı her türlü engele rağmen sürdürmekteyiz.

Yunustan gelen şifa anlaşıldıkça ve takdir edildikçe gerek dünyada, gerekse Türkiye’de her geçen yıl yunus terapi hizmeti veren yeni yerler devreye girmekte. Dünyada yunus terapi hizmeti alan ailelerin %70’i Almanya’dan, %30’u da dünyanın diğer ülkelerinden. Sağlık sigortaları ödeme kapsamlarının dışında tuttukları için ailelerin çoğu bağış toplayarak yunus terapi hizmeti almakta. Türkiye’den de torununa hac parasını bağışlayan babaanneler, yardımsever büyük şirketlerin maddi desteğiyle yunus terapiden yararlanan aileler olmuştur.

Yunus terapi çalışması on gün sürmektedir. Çocuk her gün yarım saat yunusla yakın temas halinde yüzdürülmekte, daha sonra da yunus gösterisini izlemektedir. Resim yapan, şarkı söyleyen, top oynayan, çember çeviren, takla atan, hızlı yüzen bu güçlü ve kocaman varlıkla yüzebiliyorsam kim bilir daha neler yapabilirim duygusu çocuğu yeni beceriler geliştirmeye, yeni şeyler öğrenmeye teşvik etmektedir. Yunustan çocuğa akan biyo enerji-yaşam enerjisi-çocuğun dikkatini, farkındalığını, şefkat duygusunu, dış dünyaya ilgisini arttırmakta ve öğrenme süreçlerini iki ila on kat hızlandırmaktadır. On günlük çalışmanın ortaya çıkardığı bu olumlu etkilerden çocuk yaklaşık bir yıl yararlanmaktadır. Bu dönemde çocuklar aldıkları özel eğitim ve terapilerden çok daha fazla şey öğrenebilmektedir. Çocukla yunus arasında takdir ve hayranlık duygularının yoğun yaşandığı, tüm yargılardan arınmış bir ilişki oluşur. Bu ilişki çocuğa huzur ve mutluluk verir. Yapılan kontrollü çalışmalar yunuslarla yüzmenin depresyon giderici bir etki gösterdiğini kanıtlamıştır. Mutluluk maddesi denilen endorfinin arttığı, beyinde alfa dalgaları ile ilgili olumlu gelişmeler, T hücreleri denilen bağışıklık hücrelerinde ve immünglobulinlerde artış olduğu laboratuar çalışmaları ile anlaşılmıştır. Bazı araştırıcılar yunusların yaydığı ses ötesi dalgaların yara iyileştirici etkisi olduğunu göstermişlerdir. Davranışçı psikoterapi ekolleri yunusla yüzmenin çocuk için büyük bir ödül olduğunu, çocuğa öğretilen bazı becerilerin pekişmesi için yunusla yüzmenin kullanılabileceğini vurgulamaktadır.

Yunuslarla Yüzme

Her sabah, otuz dakika engelli kişi yunusla birebir yüzdürülür. Kişi yunusla karşı karşıya gelir, onu okşar, öper, yunus ona şarkılar söyler ve yüzdürür. Yunusla katılımcı arasında kişiyi mutlu eden bir ilişki oluşur. Başka hiçbir yaşantıda olmayan bir neşe ve huzur duygusu yaşanır. Bu çalışma Dr. Murat Kemaloğlu, yunus eğitmeni, ve engelli çocuklarla eğitim alanında tecrübeli olan spor öğretmeni eşliğinde yapılmaktadır.

Çocukların yarım saat yunuslarla yüzmesi, onun dış dünyaya ilgisini ve merakını artırır. İnsan ilişkilerinden daha çok yararlanılır hale getirir. Bunun sonucunda da; fizyoterapi gören, konuşma tedavisi alan, özel eğitimlere devam eden çocukların öğrenme süreçlerinde bir hızlanma gözlenir.

Yunus terapisinden sonra, engelli çocuklar altı ay, bir yılda öğrendikleri bilgiyi veya davranışı daha kısa zamanda, ortalama bir iki ayda öğrenirler. Öğrenmeyi hızlandırıcı etki altı ay ile bir yıl kadar sürer. * Havuzda çocuğun üşümemesi için özel dalgıç kıyafeti gereklidir. Ailelerin gelmeden kıyafeti temin etmelerini tavsiye ederiz.

Aile Terapisi

Çocugun gelismesinde ailenin önemi büyük oldugundan aileye 2 saatlik terapi programi uygulanir.

Kronik hastalık bulunan ailelerde, gelecek ile ilgili kaygı ve endişelerin, çok olması çocuğun gelişmesini engelleyici etki yaratır.

Bu nedenle terapi gören çocukların ailelerine, hergün iki saat aileterapi çalışması yapılmakta kaygı ve endişeyi ortadan kaldırıcı zihinsel teknikler öğretilmektedir.

Oyun Terapisi

Çocuklarla teke tek ya da grup halinde oyunlar oynanarak onların sosyal becerileri geliştirilir.

Yunus Terapisinin Yararları Nelerdir?

Yunuslarla yüzmek neşe ve huzur uyandıran, bağışıklık sistemini güçlendiren, dış dünyaya ilgiyi arttıran, dikkatin denetimini ve iradeyi hızlandıran, farkındalığı ve özgüveni arttıran, şefkat duygusunu geliştiren bir etki yaratmaktadır.Dış dünyaya ilgi ve merak artar.İnsan ilişkilerinden daha çok yararlanılır hale gelinir.Dolayısıyla, özel eğitim gören, konuşma tedavisi alan, fizyoterapisi olan bütün bu çalışmalardan daha çok ve hızlı yararlanmaya başlar.
Yunus terapisinden sonra engelli çocuklar bir yılda öğrendikleri bilgi veya davranışı bir iki ayda öğrenirler. Yunus terapisinin öğrenme süreçlerini iki ila on kat hızlandırıcı etkisi altı ay ile bir yıl kadar sürer. Altı yaşında otistik bir çocuğun yunus terapisinden sonraki bir yıl içinde devam ettiği eğitim ve terapilerle otizmden tamamen çıktığı, ertesi yaz ikinci kez geldiği yunus terapisi sırasında hiçbir otistik belirti göstermediği gözlenmiştir.